עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Metziya's - Bargains - אלו מציאות

 

#521. שאגת אריה על מס׳ מכות Printed Warsaw 1897

Special REDUCED bargain price of USD$100

Excellent condition

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

180 pages

Size 23 cm x 16 cm x 1 cm

Weighs 340 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר