עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר אהל יעקב
על ספר דברים

# 52 Sefer Ohel Ya'akov on Devarim Printed Warsaw Poland 1928

Valued at € 200 - reduced special price -- USD$100

 

 

Sefer Ohel Ya'akov on Devarim

Printed Warsaw Poland 1928

240 pages

Size 23 cm x 17 cm x 1.4 cm

Weighs 440 grams

Thick rough coarse n paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר