עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר אהל יעקב
על ספר דברים

# 52 Sefer Ohel Ya'akov on Devarim Printed Warsaw Poland 1928

Valued at € 200 - reduced special price of €40 - USD$55

 

 

Sefer Ohel Ya'akov on Devarim

Printed Warsaw Poland 1928

240 pages

Size 23 cm x 17 cm x 1.4 cm

Weighs 440 grams

Thick rough coarse n paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר