עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר חתם סופר
שאלות ותשובות חלק שביעי

# 49 Sefer Chassam Sofer Sha'alos uTeshuvos

Volume 7 printed Munkacs 1912

Valued at €200 - reduced special price USD$100

 

 

Sefer Chassam Sofer Sha'alos uTeshuvos Volume 7

Pprinted Munkacs 1912

Printed by kahn & fried of Munkacs

40 double sided pages [80 pages]

Size 25 cm x 19 cm x 0.4 cm

Weighs 275 grams

Thick rough coarse paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר