עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#470. משניות סדר קדשים Mishnayos Kodshim

Printed Amsterdam 1774

Special Bargain Price at USD$ 100

 

 

#470. משניות סדר קדשים Mishnayos Kodshim

Printed Amsterdam 1774

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name of Etz Chayim London

150 double sided pages = 300 pages

Size 27 cm x 23 cm x 2.6 cm

Weighs 1140 grams = 1.14 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר