עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#470. משניות סדר קדשים Mishnayos Kodshim

Printed Amsterdam 1774

Special Bargain Price at € 150 - USD$ 200

 

 

#470. משניות סדר קדשים Mishnayos Kodshim

Printed Amsterdam 1774

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name of Etz Chayim London

150 double sided pages = 300 pages

Size 27 cm x 23 cm x 2.6 cm

Weighs 1140 grams = 1.14 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר