עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#467. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim

Printed Berlin 1831 - with stamp of Gemiende Berlin

Special Bargain Price at USD$ 100

 

 

467. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim -

Printed Berlin 1831 - with stamp of Gemiende Berlin

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

97 double sided pages = 194 pages

Size 23 cm x 20 cm x 1.2 cm

Weighs 480 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר