עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#466. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim

Printed Amsterdam 1746

Special Bargain Price at USD$ 100

 

 

466. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim

Printed Amsterdam 1746

 

Thick pages - well used mishnayos

frail condition of binding - but all pages present

124 double sided pages = 248 pages

Size 19 cm x 24 cm x 2 cm

Weighs 474 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר