עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#465. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed Berlin in 1863

Special Bargain Price at € 150 - USD$ 200

 

465. משניות סדר מועד Mishnayos Moed

Printed Berlin - 1863

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

170 double sided pages = 340 pages

Size 28 cm x 22 cm x 2.3 cm

Weighs 840 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר