עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#464. משניות סדר מועד Mishnayos Moed

Printed 1833 Berlin - stamp of Etz Chaim Berlin NW

& with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin

Special Bargain Price at € 150 - USD$ 200

 

464. משניות סדר מועד Mishnayos Moed

Printed 1833 Berlin - stamp of Etz Chaim Berlin NW

& with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

115 double sided pages = 230 pages

Size 23 cm x 20 cm x 2.2 cm

Weighs 680 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר