עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר תורת החסידים הראשונים

# 46 Sefer Toras HaChassidim Harishonim

Printed Jerusalem 1930

Valued at €200 -reduced special price of €40 - USD$55

 

 

Sefer Toras HaChassidim Harishonim [ vol I and vol 2]

Printed Jerusalem 1930

Printed by "Rabbiner Ieszia Alter Wildman , Jerusalem, Palestine Kneseth no 39, POB Mea Shearim 32"

110 double sided pages [220 pages]

Size 29 cm x 21 cm x 0.9 cm

Weighs 620 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers - spine damage - front cover detached

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר