עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#459 משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim

Printed Vienna 1817 by George Holzinger

"with the Stamp of Dr Samuel Lowy Bratislava"

Valued over €200 - Bargain @ € 150 - USD$ 200

Mishna Volume 1 - Sefer Zeroim

Printed by George Holzinger Vienna 1817

With the stamp of "Dr Samuel Lowy ord.pre nervoschoroby, Bratislava, Sulekova 13"

320 double sided pages [620 pages]

Size 20 cm x 13 cm x 3.5 cm

Weighs 560 grams

Thick good quality paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers slight spine damage

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר