עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Reprints & Ornate Books

Ornate, Elegant & Modern Reprints of European Antique Jewish Books & Manuscripts

 

#430. ספר שערי יחוד ואמונה לרבינו אהרן הלוי סטראשילע

Sefer Yichud veEmuna of Reb Aron Strelishe rebbe

Special Bargain Price at €100 - USD$130

 

 

 

#430. ספר שערי יחוד ואמונה לרבינו אהרן הלוי סטראשילע

Sefer Yichud veEmuna of Reb Aron Strelishe rebbe

 

Thick pages

Excellent condition - mint condition - unused

800 pages

Size 24 cm x 17 cm x 2 cm

Weighs 2 KG - very heavy

strong ink and pages clearly readable

 

Special Offer Price of € 100 - USD$130

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy Now - USD $130 - € 100

Please enter sefer #
USD$
Please enter sefer #
Euro

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר