עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר ההשלמה של הריף
חלק שני וחלק שלישי סדר נזיקין

# 41 Sefer Hahashlama of the RIF on Seder Nezikin

Volume II and Volume III Printed Warsaw 1907

Valued at €200 - reduced special price - USD$100

 

 

Sefer Hahashlama of the RIF on Seder Nezikin

Volume II and Volume III

Printed Warsaw 1907

Printed by Edelstein printers Warsaw Nalweikei 38

and Klalei DeKanakanim of Rabbi Yehuda Lubetzki

This book has been rebound the pages of the 1st section of this book are smaller that the 2nd and 3rd sections.

approx 100 pages

Size 34 cm x 22 cm x 1.2 cm

Weighs 750 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

rebound in 1960's

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר