עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר חדושי רבינו אהרן הלוי
על מסכת כתובות

# 40 Sefer Chidushei Rabbi Aharon Halevi of Brisk

on Mesechta Kesuvos Printed Jerusalem 1956

Valued at €200 - reduced special price - USD$100

 

 

Sefer Chidushei Rabbi Aharon Halevi of Brisk

on Mesechta Kesuvos

Printed Jerusalem 1956

109 pages

Size 34 cm x 24 cm x 0.4 cm

Weighs 230 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

NO covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר