עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listings of Torah & Tenach and "Medrash & Seforim on Torah"

#397. חידושי מהרש״שך בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא

unknown year and missing covers

Valued at € 250 - reduced special price of €40 - USD$55

 

 

 

 

 

Thick pages - no covers or cover pages

poor condition [with signature/name]

160 double sided pages

Size 30 cm x 20 cm x 3 cm

Weighs 700 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר