עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listings of Torah & Tenach and "Medrash & Seforim on Torah"

#379. 3 seforim bound together

[1] שנים עשר דרושים לרבינו נסים Printed Warsaw 1875

[2] שנים עשר דרושים מהר״י מינץ Printed Warsaw 1875

[3] ספר שער השמים לרבינו גרשון printed Warsaw 1875

Valued over € 300 - Bargain price at € 150 / USD$200

 

 

 

 

Thick pages - rebound in hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

44 + 34 + 42 double sided pages = 3 seforim bound together

Size 20 cm x 14 cm x 0.8 cm

Weighs 290 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר