עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listings of Torah & Tenach and "Medrash & Seforim on Torah"

#375. ספר כתב סופר על תורה Printed Vienna 1883

Valued over €200 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

frail condition [with signature/name] Abraham Izsak Uzhorod

290 double sided pages

Size 22 cm x 15 cm x 3 cm

Weighs 600 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר