עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listings of Torah & Tenach and "Medrash & Seforim on Torah"

#372. ספר דברי הימים עזרא נחמיה אסתר Hebrew and English printed - unusual as back-to-front - printed England circa 1820

Valued over €200 - reduced special price of USD$100

 

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

240 double sided pages

Size 23 cm x 14 cm x 3 cm

Weighs 710 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר