עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listings of Torah & Tenach and "Medrash & Seforim on Torah"

#371. ספר שער בת רבים על חמש מגילות Printed Petrikov 1902

Valued over €200 - reduced special price of USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

67 double sided pages

Size 23 cm x 15 cm x 0.5 cm

Weighs 200 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר