עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

תנך תורה נביאים כתובים

Tenach, Psalms, Bible & Scriptures

Full Section Torah Tenach Bible תורה חמשה חומשי תורה

#365. ספר דניאל עזרא נחמיה

Book of Daniel, Ezra & Nechemiah - Printed Karlsruhe 1834

Valued over €300 - reduced special price of €40 - USD$55

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

140 double side pages

Size 19 cm x 12 cm x 1 cm

Weighs 260 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר