עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

תנך תורה נביאים כתובים

Tenach, Psalms, Bible & Scriptures

Full Section Torah Tenach Bible תורה חמשה חומשי תורה

#364. ספר דברי הימים Divrei HaYomim Chronicles

Printed 1821 Furth by Isaac David Zurndorfer

Valued over € 250 - SOLD

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

260 double sided pages

Size 20 cm x 12 cm x 3.5 cm

Weighs 490 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר