עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

Full Section Torah Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

#360. תורה ספר שמות Chumash Sefer Shmos

Printed 1859 Vilna

Valued over €300 - reduced special price of €40 - USD$55

 

#360. תורה ספר שמות Chumash Sefer Shmos Printed 1859 Vilna

Thick pages

Excellent condition - original covers

380 pages

Size 14 cm x 21 cm x 2.2 cm

Weighs 500 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר