עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

Full Section Torah Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

 

#354 Whole Set תורה חמשה חומשי תורה

With באר מים חיים and אור החיים

Printed in 1863 Lemberg [Lvov]

Valued over € 1000 - SOLD

 

 

 

email or call if you want more photos

#354 Whole Set תורה חמשה חומשי תורה

With באר מים חיים and אור החיים

Printed in 1863 Lemberg Lvov

"Pesel Balaban" Printing Press

 

Thick pages

Excellent condition

with signature/name LAZAR LOWY - BARTFELD

Each volume between 200 - 300 pages

Each volume size 31 cm x 23 cm x 2.5 cm

Each volume Weighs 1.1 Kg = whole set weighs approx 6 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר