עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listing of All Metziya's Bargains for €40 - $55

#347. ספר תיקון עולם Printed 1936 Munkach - Mukacevo

Valued over €300 - sold

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

167 pages

Size 22 cm x 14 cm x 1 cm

Weighs 340 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

 

 

 

 

 

 

 

Further photos - includes letter from R' Yoel Teitelbaum and R' Papa dated 1939