עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#337. ספר הגיון הנפש או ספר המוסר להקדמון אברהם בר חייא

Printed Leipzig 1865

Valued over € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

41 double sided pages

Size 18 cm x 12 cm x 0.5 cm

Weighs 145 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר