עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

# 331. מדרש לקח טוב Volume 2 - Printed Vilna 1921

Valued over € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

frail and fragile - some detached pages [with signature/name]

500 pages

Size 22 cm x 15 cm x 3.5 cm

Weighs 850 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר