עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#326. ספר תורת משה printed Munkacs 1912

Valued over € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers - frail and fragile

110 + 82 double sided pages

Size 23 cm x 13 cm x 0.5 cm

Weighs 750 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר