עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#322. שו״ת כפי אהרן Printed 1933 Munkach Mukacevo

Valued over € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages -no covers

frail and fragile condition [with signature/name]

72 double sided pages

Size 24 cm x 19 cm x 1 cm

Weighs 280 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר