עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#320. קונטרס דבר בעתו Printed 1929 Lakompak, Hungary

Valued over € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Excellent condition [with signature/name]

31 pages

Size 21 cm x 13 cm x 0.1 cm

Weighs 50 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר