עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

תשובות הרשבא המיוחות להרמבן

# 32 Teshuvos HaRashba on Ramban - Printed Warsaw 1882

Valued at € 200 - reduced special price of €40 - USD$55

 

 

Teshuvos HaRashba on Ramban

Printed Warsaw 1882

67 double sided pages [ie 134 pages]

Size 33 cm x 22 cm x 1.1 cm

Weighs 540 grams

Thick coarse / rough paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Yellow/Brown discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר