עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#318. ערבי נחל על התורה Printed Petrikov 1888

Valued over € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers = NO front cover

fragile condition [with signature/name]

145 + 135 double sided pages - both volumes bound together

Size 21 cm x 13 cm x 2 cm

Weighs 450 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר