עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Chassidus ספרי חסידות

Full Section Chassidus ספרי חסידות

#304 ישמח משה על התורה Printed 1898 Sziget

Yismach Moshe [Breishis & Shmos]

Valued at € 250 - SOLD

 

 

#304 ישמח משה על התורה

Yismach Moshe - Breishes & Shmos Printed Sziget 1898

 

Thick pages - orginal covers

Excellent condition Printed Moshe Blumenthal & David in Sziget

400 pages

Size 27 cm x 20 cm x 2 cm

Weighs 695 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר