עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

Full Listing of All Seforim at AntiqueJewishBooks - Full Catalog

#291. ספר מגיד משרים ע״י יוסף קארו Printed Petrikov 1929

Valued over € 200 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - rebound hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

140 pages

Size 27 cm x 19 cm x 0.5 cm

Weighs 480 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר