עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר יערות דבש חלק ראשון וחלק שני

# 29 Sefer Ya'aros Devash Printed 1875 Lublin

Valued at € 200 - reduced special price of - USD$100

with stamp of "Litman Shteinkreitzer of Radzin"

Sefer Ya'aros Devash

Printed 1875 Lublin

with stamp of "Litman Shteinkreitzer of Radzin"

399 pages

Size 23 cm x 14 cm x 2.0 cm

Weighs 420 grams

Thin quality Polish paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר