עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

#273 אמרי השכל Printed 1908

Valued over € 200 - reduced special price of - USD$100

 

 

#273 אמרי השכל Printed 1908

same as hebrewbooks.org/31389

 

Thick pages

Excellent condition- original cover

210 pages

Size 24 cm x 18 cm x 1.5 cm

Weighs 560 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר