עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

#272 תבואות שור Printed Lemberg 1870

Valued over € 200 - reduced special price of - USD$100

 

 

 

#272 תבואות שור Printed Lemberg 1870

version same as hebrewbooks.org/41313

 

Thin pages -paperback -

Excellent condition [with signature/name]

over 500 pages

Size 23 cm x 18 cm x 2.5 cm

Weighs 590 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר