עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

#270 קול אליהו of the Vilna Goan

Printed Jerusalem 1948 by Rabbi Shmuel Waxman

Valued over € 200 - reduced special price of - USD$100

 

#270 קול אליהו Printed Jerusalem 1948

by Rabbi Shmuel Waxman

 

Thick pages - orginal hardback

Excellent condition [with signature/name]

92 pages

Size 21 cm x 13 cm x 0.5 cm

Weighs 270 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר