עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

#267 נימוקי רידב״ז Printed Chicago USA 1904

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

#267 נימוקי רידב״ז

Printed Chicago USA 1904

 

Thick pages American quality paper

Excellent condition

200 pages

Size 25 cm x 18 cm x 1.5 cm

Weighs 580 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר