עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

#264 שאלות ותשובות רשב״ן על אבן העזר

Printed Szatmar [Satmar] Hungary 1905

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

#264 שאלות ותשובות רשב״ן על אבן העזר

Printed Szatmar [Satmar] Hungary 1905

exact same as hebrewbooks.org/389

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

490 pages

Size 23 cm x 15 cm x 2.5 cm

Weighs 700 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר