עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

#250 אשי משה Printed Jerusalem 1908

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

#250 אשי משה

Printed Jerusalem 1908

Exact same as hebrewbooks.org/31463

 

Thick pages

Condition pages good, slightly frayed/cover damage

180 pages

Size 22 cm x 15 cm x 0.8 cm

Weighs 240 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר