עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

#247 ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos

Printed Vilna 1874 - Volume I and II

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

 

ספר חובות הלבבות

Sefer Chovos Halevovos

Printed Vilna 1874

prior verson of same as hebrewbooks.org/41644

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

1000 pages

2 x Size 22 cm x 13 cm x 3.5 cm

Weighs 1.4 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר