עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

#247 ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos

Printed Vilna 1874 - Volume I and II

Valued at € 250 - reduced special price of €40 - USD$55

 

 

 

ספר חובות הלבבות

Sefer Chovos Halevovos

Printed Vilna 1874

prior verson of same as hebrewbooks.org/41644

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

1000 pages

2 x Size 22 cm x 13 cm x 3.5 cm

Weighs 1.4 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר