עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

#246 ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos

Volume I Printed Vilna 1911

Valued at € 200 - reduced special price of - USD$100

 

 

ספר חובות הלבבות

Sefer Chovos Halevovos

Printed Vilna 1911

prior verson of same as hebrewbooks.org/41644

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

314 pages

Size 21 cm x 13 cm x 1.5 cm

Weighs 380 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר