עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

#241 מעשה בראשית printed Warsaw 1924

Valued at € 200 - reduced special price of - USD$100

 

מעשה בראשית printed Warsaw 1924

exact same as hebrewbooks.org/6248

 

Thick pages - original cover

Excellent condition

300 pages

Size 24 cm x 15 cm x 2 cm

Weighs 520 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר