עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

# 240 - קול אליהו Printed Petrikov 1905

1946 reprint edition by Rabbi Waxman -Wachsmann

under USA military permission in Germany - post-war government

Valued at € 200 - reduced special price of - USD$100

Same edition - paperback as hebrewbooks.org/34797

 

 

קול אליהו Of Vilna Gaon

Printed Petrikov

Same edition - paperback as hebrewbooks.org/34797

 

Thick pages

Excellent condition

104 pages

Size 21 cm x 13 cm x 0.5 cm

Weighs 180 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר