עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

#238 ספר עיקרי דינים על לשון הרע

Printed Jerusalem 1954

reduced special price of - USD$100

 

 

 

ספר עיקרי דינים על לשון הרע

Printed Jerusalem 1954

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

70 pages

Size 21 cm x 15 cm x 0.5 cm

Weighs 190 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר