עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

#235 ראשית חכמה Reishis Chochmah - Printed Warsaw 1875

Valued at € 200 - reduced special price of - USD$100

 

ראשית חכמה Reishis Chochmah

Printed Warsaw 1875

 

Thick pages

Some slightly worn-out /torn pages

450 pages

Size 21 cm x 13 cm x 3 cm

Weighs 490 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר