עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

#226 ספר עוללות אפרים

Sefer Olelos Ephraim Printed Warsaw 1883

Valued at € 200 - reduced special price of - USD$100

stamped E Wiesenberg, 27 Dover Road Sheffield 11

 

ספר עוללות אפרים

Sefer Olelos Ephraim

Printed Warsaw 1883

stamped E Wiesenberg, 27 Dover Road Sheffield 11

 

Thin pages

Excellent condition - just a few slightly frayed pages

340 pages

Size 22 cm x 15 cm x 1.5 cm

Weighs 350 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר