עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Sefer #223. ספר מילי דעזרא Sefer Mili De'Ezra

Printed Jerusalem 1924

for Hakham Yehouda Kohen in Damascus Syria

exact same edition as hebrewbooks.org/20502

Valued at € 200 - reduced special price of €40 - USD$55

 

ספר מילי דעזרא

Sefer Mili De'Ezra

Printed Jerusalem / Damascus

exact same edition as hebrewbooks.org/20502

 

Thick pages

Excellent condition

with name - Rebbi Yehuda Cohen Tarrab [Damas Syrie]

260 pages

Size 24 cm x 16 cm x 1.1 cm

Weighs 530 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר