עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Sefer #222. ספר המצות

Sefer Hamitzvos Rambam Printed Lemberg Lvov 1860

exact same as hebrewbooks.org/46685

Valued at € 200 - reduced special price of - USD$100

 

 

 

ספר המצות

Sefer Hamitzvos Rambam

Printed Lemberg Lvov 1860

exact same as hebrewbooks.org/46685

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

360 pages

Size 23 cm x 13 cm x 2.5 cm

Weighs 500 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר