עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Sefer #220. ספר מסלת ישרים

Sefer Mesillas Yeshorim Printed Warsaw 1929

Valued at €100 - reduced special price of €40 - USD$55

Excellent condition

 

 

ספר מסלת ישרים

Sefer Mesillas Yeshorim

Printed Warsaw 1929

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

80 pages

Size 20 cm x 14 cm x 0.4 cm

Weighs 120 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - Euro € 40 each - USD$ 55

Worldwide Insured Shipping - Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר