עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Sefer #220. ספר מסלת ישרים

Sefer Mesillas Yeshorim Printed Warsaw 1929

Valued at €100 - reduced special price of - USD$100

Excellent condition

 

 

ספר מסלת ישרים

Sefer Mesillas Yeshorim

Printed Warsaw 1929

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

80 pages

Size 20 cm x 14 cm x 0.4 cm

Weighs 120 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר