עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Sefer #217. ספר אבקת רוכל - SOLD

Sefer Avkas Rochel Printed Lemberg / Lvov 1883

exactly the same as hebrewbooks.org/26846

 

 

ספר אבקת רוכל

Sefer Avkas Rochel

Printed Lemberg / Lvov 1883

exactly the same as hebrewbooks.org/26846

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

180 pages

Size 20 cm x 14 cm x 2 cm

Weighs 360 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר